lørdag 17. august 2013

Ekstratur til Kaldvell den 14 august 2013


Stor aktivitet nerigjennom hele vassdraget.
 
Her har vi en bregne som klart og tydelig viser oss vegen.
 
Mose i svart hvitt.