tirsdag 4. februar 2014

Viktig INFO.

Alle som ønsker å bli medlemmer eller fortsette sitt medlemskap i NSFF må innen den 15.februar betale inn kr.150,- til kontonr: 2801 18 76937
Ungdommer opp til 25 år betaler bare kr.75,- pr år.
Mer info her  http://www.nsff.no/cms/index.php?page=forside

Ingen kommentarer: