tirsdag 15. januar 2013

VIKTIG MELDING


Alle som ønsker å bli medlemmer eller fortsette sitt medlemskap i NSFF må innen den 15.februar betale inn kr.150,- til kontonr: 2801 18 76937
Mer info her  http://www.nsff.no/cms/index.php?page=forside

Ingen kommentarer: