søndag 26. september 2010

Plan for photoshop kurset vi skal ha i høst.

Adobe Bridge.
Koble til kamera og laste inn bildene på PC / Mac
>Slide show.
>Lage ”Metadata template”
>Sortere bilder
>Søke etter bilder

Camera Raw
>Konvertere Raw filer til tiff eller jpeg filer.

Adobe Photoshop CS5 Extended
>   Justere et bilde med ”adjustment layer” og ”layer mask”
Clipping mask
>Lage ”actions”
>De nye ”masking” mulighetene i CS5
>Litt om histogrammet og info paletten.
>Color range
Quick mask
>Smart filters og Smart objects.
>”Lens corrections” og ”vanishing point”
>Blending modes.
Blur og sharpening.
>Lage panoramabilde.
>Farge rom og fargesettinger.
>Lage egen ”brush” og ”custom shape”
Transform.
>Puppet warp
>Auto allign og auto blend.
>Content-aware scaling og filling.
>Lagre for web og lagre for printing.
>   Litt om ”keyboard shortcuts”
>Bruk av de fleste verktøyene sånn som ”move tool” ”gradient tool” osv.
>Om Photoshop Exchange.
Utskrift med soft proofing.

Planen er å begynne i uke 43 og så ha en kurskveld i uken.

Ingen kommentarer: